Till innehåll på sidan

Vill du börja hos oss?

Information till vårdnadshavare till elever som inte fått plats på Blommensbergsskolan vid antagningen som gick ut den 15/3 2019 men som önskar att gå här.

Vi rekommenderar att ni tackar ja till den placering ni fått för att vara säker på att få en skolplats i Stockholms stad.

Nu går antagningen in i ett nytt skede där ansökningar hanteras av oss på skolan. Ni behöver då skicka in en ny ansökan till oss via en blankett som finns på stadens hemsida. Blanketten behöver vara oss tillhanda senast 15 april. Då kommer vi att gå igenom de ansökningar som har kommit in och göra ett nytt urval utifrån Stockholms stads definition av närhet.

Länk: http://www.stockholm.se/sokaskola

Vi kommer sedan att ge besked till de elever som har fått plats utifrån denna andra sökomgång. Besked lämnas senast 28 april. Vi vill vara tydliga med att vi kommer endast kunna erbjuda platser om elever som fått en plats i första antagningen har tackat nej.

 

Dela:
Kategorier: