Välkommen till Granit

 
Det här är sexornas sida. Under rubriken Kunskap i högermenyn hittar du information om varje ämne. Under rubriken Kultur kan du läsa om elevens kulturval och andra kulturhändelser i arbetslaget. Under rubriken Tema berättar vi om läsårets temaarbeten.

Information

Ht 2018 har vi muntliga nationella prov i svenska , engelska och matematik v 45-50