Välkommen till Glimmer!

Välkommen till niornas sida!
Aktuell information skickas ut i veckobrevet varje vecka. Det finns även en länk dit i informationsrutan här under där även annan viktig övergripande information finns. I kalendariet tas viktiga datum, prov m.m. upp. Under rubriken Kunskap i högermenyn hittar du information om varje ämne. Under rubriken Kultur kan du läsa om elevens kulturval och andra kulturhändelser i arbetslaget. Under rubriken Tema berättar vi om läsårets tema-arbeten.
 

Glimmers informationsruta

Länk till veckobrevet

Om ansökan till gymnasiet

Preliminär antagning till gymnasiet kommer den 11/4.

 

Om nationella proven

De nationella proven närmar sig, först ut är svenskan vecka 11.

Prov och tider finns i vårt kalendarium.

Samling i anvisat klassrum senast kl 8.30 gäller för alla prov om inte annat angivits.

Gäller inte för No-laborationerna 1/4 + 2/4.

 

Om digitala verktyg

Skolverket har beslutat att två av proven ska genomföras digitalt.

Det gäller svenska skrivdelen den 14 mars och engelska skrivdelen torsdagen den 11 april.

Eleverna får även använda digitala verktyg till delar av proven i svenska B 12 mars, NO-lab 1-2 april, NO (A1, A2 och A3) 3 april, SO A 7 maj + SO B 9 maj.

C.a 65 av eleverna kommer att genomföra sina prov på dator, det gäller alla med läs- och skrivsvårigheter + en del elever till. Resten av eleverna ska använda sina ipads med tangentbord till.

Det är viktigt att elevernas ipads/datorer är laddade och att de har med sig laddare vid provtillfället.

 

Om förtäring

Vissa av proven tar lång tid. Därför är det viktigt att eleverna har med sig något att äta och dricka under en del av proven. Det får inte vara sådant som prasslar eller luktar mycket då det kan störa andra (inga chips t.ex)

 

Om proven i NO och SO

NO–provet kan vara antingen biologi, kemi eller fysik. SO kan vara antingen historia, samhällskunskap, geografi eller religion. Vilket av ämnena det blir för Blommensbergsskolan meddelas till skolan ca 3 veckor före resp. prov. Efter detta besked kommer eleverna få tid till repetition i det valda ämnet inför provet.

 

 

Glimmers läxor

Kalendarium vt 2019

Information om vad som är på gång närmaste tiden finns även i veckobrevet, se länken i rutan till vänster. Mer utförlig ämnesplanering finns i fliken KUNSKAP till höger, under respektive ämne.

 

V.17

9a, b, e och d

Svenska - Boksamtal (Avslutningsdiskussion kring skönlitterär bok)

Musik - Examinerande diskussion under lektionstid samtliga klasser.

9E Teknik. Muntlig redovisning/diskussion om fördjupningsarbete i Vår digitala värld. 

 

V.18

9D Teknik. Muntlig redovisning/diskussion om fördjupningsarbete i Vår digitala värld. 

 

V.19

NP tisdag SO A

NP torsdag SO B

 

V.20

NP onsdag Matematik B + C

NP fredag Matematik D

 

V.21

Orientering tisdag

Blommensdagen onsdag

 

V.22

Tisdag. Schemabryt med övning inför avslutningsshowen.

Onsdag. Schemabryt med övning inför avslutningsshowen.

 

V.23

Måndag. Schemabryt med övning inför avslutningsshowen.

Tisdag/onsdag Niornas avslutningsshow.

 

V.24

Avslutningsfest år 9 måndag

Tisdag Skolavslutning