Välkommen till Glimmer!

Välkommen till niornas sida!
Under rubriken "Kunskap" i högermenyn hittar du information om varje ämne. Under rubriken "Kultur" kan du läsa om elevens kulturval och andra kulturhändelser i arbetslaget. Under rubriken "Tema" berättar vi om läsårets tema-arbeten.
 

Glimmers informationsruta

Länk till veckobrevet

Höstlovet vecka 44 närmar sig. Det är ganska mycket som händer både under och efter lovet. Därför  kommer här lite samlad information:

Under höstlovet kommer lovskola att erbjudas de elever som riskerar att inte nå minst E i något av ämnena svenska, engelska eller matematik. En inbjudan skickas via mentor i förekommande fall. Urvalet av elever baseras på en avstämning som vi har i alla ämnen vecka 42-43.

Efter höstlovet drar vi igång de muntliga nationella proven i sve, eng och matte. Vecka 47 är det temavecka vilket är värt att redan nu lägga in i sin kalender. Ni är välkomna hit på torsdagen då eleverna visar upp det de har gjort. Mer info kommer senare.

På föräldramötet gick vår studie- och yrkesvägledare Alicja Sjölund igenom några viktiga saker som vi här vill påminna om:

Det är föräldrainformation om gymnasieskolan för 9a, 9c och 9e torsdagen den 8 november kl 18.00, för 9b och 9d är det den 15 november kl. 18.00. Plats: Dramasalen. Alicja har en egen sida kopplad till Blommensbergsskolans hemsida om man vill ha mer info eller komma i kontakt med henne.

Glimmers läxor