Välkommen till Glimmer!

Välkommen till niornas sida!
Under rubriken "Kunskap" i högermenyn hittar du information om varje ämne. Under rubriken "Kultur" kan du läsa om elevens kulturval och andra kulturhändelser i arbetslaget. Under rubriken "Tema" berättar vi om läsårets tema-arbeten.
 

Glimmers informationsruta

Länk till veckobrevet

De muntliga nationella proven i sve, eng och matte kommer att genomföras under perioden fram till jul. Vecka 46 genomförs proven i svenska, vecka 48 i engelska och vecka 49 i matematik. Gemensamt för alla dessa prov är att eleverna sitter i smågrupper och samtalar med varandra.

Vecka 51 är det förberedelse och genomförande av julshow vilket innebär att eleverna inte har vanliga lektioner den veckan. Julshowen spelas upp för skolans övriga elever men det är ingen visning för föräldrar. Sista skoldag är fredagen den 21/12. Den dagen blir kortare; eleverna går mellan kl 9.30 - 13.00.

 

Glimmers läxor

Läxor

Information om vad som är på gång framöver finns i veckobrevet, se länken i rutan till vänster.