Välkommen till Flinta!

Det här är åttornas sida. Under rubriken Kunskap i högermarginalen hittar du information om varje ämne. Under rubriken Kultur kan du läsa om elevens kulturval och andra kulturhändelser i arbetslaget. Under rubriken Tema berättar vi om läsårets temaarbeten.

Har du som förälder några frågor är du välkommen att ringa eller e-posta oss i arbetslaget. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Kontakt i högermeny.

Logga in (elev) 

Viktigt den närmaste tiden

Hej där hemma!

Nu är hösten i full gång och vi närmar oss höstlovet v44. Men innan dess är det en del prov och inlämningar som ska göras. Eleverna ska inte ha fler än två prov per vecka men antalet inlämningar har inget generellt max tak. Det beror på att vi i de flesta fall ger eleverna gott om lektionstid till arbetet. Om en elev nyttjar tiden väl ska det räcka för arbetet.

V42 har vi avstämning av elevresultat, vi fångar då upp elever som riskerar ett F i något ämne varefter vårdnadshavare och elev informeras. En plan upprättas därefter i samråd mellan er därhemma, elev och skola.  

Under höstlovet kommer lovskola att erbjudas de elever som riskerar att inte nå minst E i något av ämnena svenska, engelska eller matematik. En inbjudan skickas via mentor i förekommande fall.

Gympa sker utomhus om och så länge vädret tillåter.

Hälsningar/Flinta

Klasskalendrar:

8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F

 

 

 

 

 

 

 

Information

Från workshopen om hjälpmedelsappar till Ipaden

Ipadhjälpmedel - Information om hjälpmedel till Ipad, appar och inbyggda hjälpmedel.

Bibliotekskort i Stockholms stad

Vi ser gärna att vårdnadshavare hjälper till att skaffa/uppdatera lånekort till banen med inloggning via nätet. Vi lånar då e-böcker gratis i undervisningen. 

https://biblioteket.stockholm.se

 

Info om sjukanmälan

För att sjukanmäla ditt barn surfar du till www.skolwebb.stockholm.se och registrerar dig (BankId-inloggning krävs). Skolwebben används sedan som verktyg för att sjukanmäla ditt barn (finns även en app att ladda ned som heter Anmäl frånvaro Stockholm).

Det går även att ringa in sjukanmälan på telefonnummer 0850822734 men vi föredrar om anmälan görs digitalt.