Träslöjd

Trä- & metallslöjdslärare

Fredrik Aronsson

fredrik.aronsson@stockholm.se

08-50822749

 

Slöjden i grundskolan.

 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för männis­kan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situatio­ner. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar krea­tivitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

 Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter,

• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

(från kursplanen i slöjd)

 

 

 

Trä- & metallslöjden i Blommensbergsskolan åk 8.

2017-2018

 

I Blommens välutrustade slöjdsal finns goda förutsättningar till kreativt slöjdande. Något av de två förslag på arbetsområden kopplade till teman under läsåret kan vara en utmaning att sätta sågen ( eller annat verktyg) i. 

Hur ser ett slöjdföremål kopplat till tema politik och demokrati ut? 

Kan vårterminens tema kärlek kanske inspirera till ett älskvärt slöjdföremål?

 

Att slöjda föremål man själv har användning för är ett brett arbetsområde. Även att slöjda gåvor till barn och vuxna bjuder på många möjligheter.

En annan väg in i slöjdandet kan vara att välja en teknik eller ett material man vill undersöka närmare: 

svarva

smida

gjuta i betong eller tenn

mer avancerade träsammansättningar som sinkning

luffarslöjd i ståltråd

läderarbete 

svepteknik

böjträlimning

 

Arbeta alltid medvetet med personlig design av det du slöjdar - låt världsunika slöjdföremål lämna Blommens slöjdsal!

 

Ta bilder/filma/skriv/tala in under slöjdandets gång, så att du kan sammanställa en dokumentation och utvärdering när du är färdig med ett slöjdprojekt.

 

Fredrik Aronsson

 

 

Dela:
Kategorier: