Trä- och metallslöjd

Arbetsområde

 

Relief utifrån temat Symboler

Tidsperiod

 

Ca 8 lektionstillfällen

Aktuell förmåga (ev. förmågor)

 

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker.

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdens arbetsprocesser:

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 •  Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

 •  Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

 

Konkretiserade mål

 

Du ska i detta arbetsområde få träna din förmåga att formge och framställa genom att arbeta med en relief som du själv planerat utifrån temat ”symboler”.

Under arbetets gång ska du visa att du kan hantera verktygen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. När du är klar med ditt arbete ska du med hjälp av slöjdspecifika begrepp beskriva arbetsprocessen och analysera ditt resultat (om jag hade gjort så här, hade det blivit annorlunda?). Du får göra din utvärdering skriftligt, muntligt eller som en film. 

 

Arbetsformer

 

 1. Du börjar ditt arbete med att rita upp den symbol du vill arbeta med.

 2. Förbered ditt material genom att hyvla ytan jämn

 3. Överför bilden med hjälp av karbonpapper

 4. Arbeta med stämjärn, skölpar och bildhuggarjärn för att få fram din symbol som en relief ( 3D)

 5. Utvärdera arbetet med stöd av utvärderingsmallen.

 

Examination (VAD och HUR)

 

Bedömningen av arbetet kommer att bestå av tre delar:

 

 1. Observation av arbetsprocessen:

-hur du hanterar verktyg,

- hur du driver arbetet framåt och löser problem som uppstår

 1. Utvärdering av hela arbetsprocessen i bild, skrift eller film (ta stöd av analysmallen).

 

 

 

Dela:
Kategorier: