Textilslöjd

Här är kunskapskraven för slöjden

 E                                          

 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjuder inspirationsmaterial.
• Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
• Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp
  Utförande av slöjdarbetet
• Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

C
• I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
• Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
• I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
• Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

A
• I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
• Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation och utvärdering • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form funktion och kvalitet. • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form funktion och kvalitet. • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

 

Dela:
Kategorier: