Textilslöjd

Lärare Karin Winroth
VT 2018

ÅTERBRUK

Kunskapsområde i textilslöjd åk9

UPPGIFT

Din uppgift är att göra ett valfritt slöjdföremål (klädesplagg, föremål) med inslag av återbruk i form av återanvända kläder och textilier.

Du kan använda valfri teknik och du får gärna kombinera olika tekniker. Exempel på tekniker: sömnad på maskin, broderi, tryck, applikation, tovning, stickning, virkning mm.

Du kan använda traditionella slöjdmaterial men får gärna använda och kombinera med otraditionella material t.ex. plast, metall.

 

 

FÖRMÅGOR I FOKUS

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

 

CENTRALT INNEHÅLL

Textila material och deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material till exempel nyproducerade och återanvända material.

Utvecklade former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med dessa.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

 

 

C

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

A

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

 

 

HT-17

Kunskapsområde- Slöjdföremål med budskap

Gerillaslöjd är en blandning av hantverk, gatukonst och installationer som har ett visst mått av kreativitet kring materialet och ett budskap

Craftivism är en rörelse som skapar gatukonst av textil, framför allt garn. Det förknippas ofta med graffiti, men det båda konstformerna har sällan något med varandra att göra. Ordet Craftivism är en sammanslagning av engelskans ord för slöjd och aktivism.

UPPGIFT:

Din uppgift är att göra ett valfritt slöjdföremål med ett budskap. Du kan använda  valfritt material och valfri teknik.

Du väljer vilken/vilka hantverkstekniker du vill arbeta med. Exempel på tekniker: broderi, tryck, stickning, virkning, applikation, tovning, maskinsömnad m.m. Kombinera med sömnad av olika slag.

Du kan använda traditionella slöjdmaterial (tyg, garn mm.) men får gärna använda och kombinera med otraditionella material t.ex. plast, metall.

Du kan välja ett tydligt budskap ex. text (skriftligt budskap) eller ett underförstått (dolt) budskap.
Du behöver ha en tydlig motivering, tanke och syfte med ditt föremål.
Till arbetet hör dessutom att dokumentera din arbetsprocess samt att delta i övningar kring att tolka slöjdföremåls uttryck.
 

FÖRMÅGOR

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

CENTRALT INNEHÅLL

 

Textila material och deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material till exempel nyproducerade och återanvända material.

Utvecklade former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med dessa.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

C

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

A

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: