Textilslöjd

Lärare Karin Winroth

Terminsplan HT-2018

Kunskapsområden:

  • prova på virkning
  • FÖRVARING, från idé till färdigt föremål
  • prova på stickning
  • Klädsömnadoch mönsterkonstruktion

FÖRVARING
Från idé till färdigt föremål

Förutsättningar/ramar

Du ska skapa ett föremål i valfri textil teknik.
Ett föremål där du kan förvara, lägga, gömma eller bära saker i.

Detta föremål ska ha en genomtänkt form och funktion samt ett uttryck.

Föremålet ska dessutom helst ha någon form av knäppning,
stängningsanordning eller upphängningsanordning

 

Lgr 11- centralt innehåll

Textila material och deras kombinationsmöjligheter med varandra, t.ex. nyproducerade och återanvända material.

Utvecklade hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Undersökande av materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 

Kunskapskrav - E

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
 

Kunskapskrav - C

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Eleven kan ge utveckladeomdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

Kunskapskrav - A

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Eleven kan ge välutveckladeomdömen om arbetsprocessen medgod användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: