Tema

Läsåret 2015/2016 kommer Diamant att ha två teman, bägge på vårterminen; Tema Kärlek runt alla hjärtans dag med kärleksshow som final, samt Tema Stockholm med nattlig cykeltur närmare sommaren.

Pedagogisk planering "Tema Kärlek".

LPP Tema Kärlek, åk 8, VT-16, Blommensbergsskolan/Diamant

 

Skolans mål är att varje elev:

 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på

kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska

värderingar samt personliga erfarenheter,

• respekterar andra människors egenvärde,

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling,

samt medverkar till att hjälpa andra människor,

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja

att handla också med deras bästa för ögonen.

 

Innehåll:

 

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global och i ett historiskt perspektiv.

Lässtrategier för att tolka och analysera texter, att urskilja texters budskap samt skapande av texter. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor.

Shakespeare’s Romeo and Juliet. Skönlitteratur i textform samt i filmatiserad form. Strategier att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter.

Genom att skriva en sammanfattning av texten/filmen: egna skriftliga produktioner.

Komplexa rörelser i danser och rörelser till musik.

Lärandemål:

 

Eleverna ska kunna föra resonemang och diskutera frågor som hälsa, sjukdomar och sexualitet och visar samband som rör människokroppens byggnad och funktion. De ska även skilja på fakta och värdering i frågor som rör sexualitet och samlevnad och formulera ställningstagande och motivera dem samt se tänkbara konsekvenser.

 

Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra resonemang om budskap i olika noveller. Eleven kan skriva olika slags texter; noveller.

 

Eleven ska kunna föra resonemang om orsaker och konsekvenser av människors levandsvillkor och handlingar. Kunna undersöka levandsvillkor och beskriva samband mellan olika tidsperioder.

 

Eleven ska kunna förstå innehållet och detaljer i talad engelska samt i texter i olika genrer. Kunna formulera sig i skriftliga framställningar samt kunna diskutera några kulturella företeelser i områden där engelska används.

 

 

 

Språkliga mål:

Eleven ska skriva en skönlitterär text med gestaltande inslag och ett personligt brev.

 

Eleven ska använda ett argumenterande språk för att kunna ta ställning i olika frågor.

 

Eleven ska använda ett beskrivande och redogörande språk för att utrycka handling och historiska händelser.

 

Kulturuttryck:

 

Eleven deltar i att skapa en underhållande show där inslag av musik, drama, dans, scenografi och film förekommer.

 

Eleven arbetar fram manus i grupp för att skapa scener som visar på konflikter under titeln ”Kärlek utan gränser”

 

Examination: 

 

Eleven bedöms utifrån sin skriftliga förmåga i framställande av novell, sin muntliga förmåga i diskussioner, skriftligt begreppsprov i biologi samt sin förmåga att lyssna och förstå och sin skriftliga förmåga i framställande av en sammanfattning på engelska av en engelsk skönlitterär filmatisering.

 

Eleven bedöms i historia utifrån ett  skriftligt kärleksbrev (en återberättande text).

 

Eleven bedöms utefter sitt deltagande och genomförande av aktiviteter som innefattar komplexa rörelser och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse till musik bedöms eleven utifrån elevens förmåga att anpassar sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

Eleverna bedöms efter om de kan alla delar av låten, hur väl de passar ihop sin stämma med de andra, om de kan spela/sjunga genretypiskt och stilenligt.

 

 

 

Dela: