Teknik

 

Teknik åk 8

Här är länken till veckoplanering för  tekniken för VT-18 åk 8:

: https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ae45644_ad_stockholm_se...

 

 

 

Teknik åk 6 vt 16 (ca v. 10-17)

https://www.youtube.com/watch?v=vdlwKzTq72I

Du kommer att under några veckor få lära dig om hållfasta och stabila konstruktioner genom att arbeta med broar som är en typ av teknisk lösning. Arbetet går både ut på att lära sig teori kring broars konstruktion och att i grupp få planera och konstruera en modell av en öppningsbar bro.

Centralt innehåll

Hållfasta och stabila konstruktioners uppbyggnad.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektricitet för att skapa ljus.

Vanliga material (trä, betong)

Ord och begrepp för att samtala om tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser

Egna konstruktioner

Dokumentation med skisser, förklarande ord/begrepp, måttangivelser och fysisk modell.

Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar

 

Begrepp

Hållfasthet

Stabilitet

Dragkraft

Tryckkraft

Böjning

Utmattning

Säkerhetsfaktor

Material

Balkar

Fackverk

Pelare

Valv

Armering

Sammanfogningstekniker

Murförband

 

Undervisning

Lärargenomgångar

Film

Små försök för att testa olika tekniska lösningar

Diskussioner i grupp och helklass

Jobba med teknikens ord och begrepp

Konstruktion av en modell av en bro

 

Underlag för bedömning

Ditt arbete med att pröva och ompröva under lektionerna

Loggbok med dina dokumentationer

Skiss med förklarande text

Läxförhör

Deltagande i diskussioner i helklass och i grupper

 

Brouppgift

Er uppgift är att konstruera en modell av en bro. Bron ska vara en bilväg som går över ett vattendrag. Då båtar passerar i vattnet, måste bron vara öppningsbar, dvs den måste kunna släppa förbi båtar med höga master. På bron ska det också finnas belysning så att den syns i mörker. Dessutom ska bron vara fin och passa in i landskapet där den ska vara.

 

Diskutera i gruppen och kom överens om hur bron ska konstrueras för att tillgodose behoven.

Gör en skiss på ett papper där ni lägger till text för att beskriva de olika delarna.

Samla ihop det material som behövs till er modell.

Börja bygget. När något som ni planerat inte fungerar eller blir som ni tänkt er, måste ni pröva och ompröva tills ni är nöjda.

Dokumentera i slutet av varje lektion vad som är gjort och hur ni ska arbeta vidare i en loggbok.

Om bron skulle byggas i verkligheten, vad skulle ni då använt för material för att bron ska vara hållfast?

 

 

Dela:
Kategorier: