Teknik

Teknik åk 8

Programmeringsuppgift i Scratch

 

Uppgiften består i att individuellt skapa ett datorspel. Det finns inga begränsningar i vilket typ av spel som ska skapas, så länge det är gjort i Scratch och går att bedöma med betygsmatrisen nedan.

Underlag som vi kommer att använda för bedömning:

 

  • Reflektioner under arbetets gång, loggboken i OneNote är verktyget.
  • Reflektioner och bearbetning utifrån kamratresponsen
  • Den muntliga redovisningen för läraren

 

Bedömning görs utifrån följande betygskriterier:

 

Dela:
Kategorier: