Svenska

Vi som undervisar åk 8 i svenska och svenska som andraspråk är Elin Hagström (A, B, C) och Fredrik Melin (D, E, F).

Bra att veta: Alla instruktioner läggs löpande i OneNote!

Under terminen kommer vi att arbeta med kortare uppgifter och några längre projekt. Vi kommer sannolikt att välja en skönlitterär bok som eleverna kommer att få läsa under lektioner, men också en del hemma. Mer information om detta kommer.

I början av terminen kommer vi att arbeta kring makt. Vi samarbetar med SO-lärarna och eleverna får reflektera kring sig själva, vårt samhälle, världen och koppla detta till begreppet makt. Detta kommer att utmynna i att eleverna skriver manifest där de uttrycker sina åsikter. Passande då det är valår.

Vi går därefter vidare till området retorik. Eleverna kommer att få lära sig olika retoriska stilfigurer, lyssna till kända tal och kommer så småningom att hålla egna argumeterande tal, utifrån manifesten.

Efter höstlovet kommer vi att arbeta med litteraturhistoria. Vi går igenom olika epoker och dyker ner i utdrag från stora verk och eleverna kommer att få lära sig att koppla verk till upphovsman samt historiskt och kulturellt sammanhang.

 

Ämnet svenska

En sammanfattning av de förmågor vi arbetar med, och bedömer, i svenska:

Läsa: Läsning, läsförståelse, tolka text, koppla text till upphovman, koppla verk till tid och sammanhang.

Skriva: Skiva olika slags texter, variera språket, textbindning, språkliga strukturer och normer.

Tala: Muntliga presentationer, samtala, diskutera, ställa frågor, fördjupa och bredda diskussioner.

Information och källkritik: Söka, välja och sammanställa information, källkritik, källhänvisning.

Estetiska uttryck: Levandegöra sina texter med hjälp av olika estetiska uttryck.

Resons: Ge respons på andras texter, kunna ta emot respons och bearbeta egna texter.

Språk: Språkhistoria och nordiska språk.

 

För frågor om svenska, hör av er till:

Elin Hagström 8A, B och C: elin.hagstrom@stockholm.se

Fredrik Melin 8D, E, F fredrik.melin@stockholm.se

Dela:
Kategorier: