Studie och yrkesvägledning

Hej! Jag heter Alicja och är studie- och yrkesvägledare (SYV) här på skolan.

Som studie- och yrkesvägledare arbetar jag med att vägleda och informera eleverna inför framtida studie- och yrkesval.

Vägledning, som kan ske individuellt och i grupp, innebär att hjälpa eleven att utveckla självkännedom, att hjälpa eleven att bli medveten om alternativen och underlätta beslut kring elevens framtida studie- och yrkesval.

Jag träffar också elever och föräldrar i samtal för prata och informera om olika valalternativ just utifrån individen.

Jag finns på skolan för alla elever oavsett årskurs som har funderingar om framtiden.

Du får gärna hör av dig om du vill prata om din eller ditt barns framtida studie- och yrkesliv.

Kontakt:

Tfn: 08-50822707

Email : alicja.sjolund@stockholm.se

Dela: