SO åk 8

Vecka 45-51 jobbar våra åttor med geografi. Arbetsområdet heter Befolkning och migration. Här hittar du  en beskrivning av arbetsområdets innehåll, veckoplanering samt kunskapskrav.

 

Våra åttor inleder läsårets SO-undervisning med samhällskunskap. Vi kommer attt arbeta med politiska system och framför allt lära oss om hur Sverige styrs, men vi kommer även att kika på det amerikanska presidentvalet och jämföra Sveriges politiska system med det amerikanska. Arbetsområdet kommer att ingå som en del i vårt Stockholmstema och vi kommer  att titta närmre på lokala politiska frågor med fokus på integration och segregation. Här hittar du en ungefärlig veckoplanering för arbetsområdet.

Vänliga hälsningar

Kristina Setthammar och Alex Höglund, SO-lärare år 8

Dela:
Kategorier: