SO

Just nu arbetar vi med Flodkulturer och Antiken!

I historia startar vi med att arbeta med flodkulturerna Egypten, Mesopotamien. Vidare kommer vi att lära oss mer om vad som skedde i Grekland och Romarriket under den tid som definieras som Antiken. Källkritik kommer även att beröras under detta arbetsområde.

Här finns en översiktlig planering och här är

.

//Kristina och Caroline

Kristina Setthammar, undervisar SO i 7A, B, C, D

kristina.setthammar@stockholm.se

Caroline Steinwender, undervisar i 7 E, F

caroline.steinwender@stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: