Samhällsorienterade ämnen

Planering och sidhänvisning för Historia HT 18

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad37201_ad_stockholm_se/EbjQQKImED5Hg26Qg5BwygUBxcpuYYy1WrB5GOHMl0rnIA?e=8Zr2QA

 

 

 

 

 

 

Länk till geografi planering och läxan

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad37201_ad_stockholm_se/EdO_6hPbo4VJs5U5Y0z_WgcBbBLvNHMpGfbODFBAONWnRg?e=ZX45yU

Lpp geografi vt-18

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad37201_ad_stockh...

 

 

 

Länk till planering för religion ht-18

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=143b22ed81af64e74b4d65beccdcd7b2a&authkey=AfxUhSvopzEFzH8Tv5ib9VI&e=uePazv

Länk till pedagogisk planering för religion vt-18

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se...

Länk till matris religion vt-18

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se...

 

Länk till LPP historia ht-17

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se...

 

 

 

Länk till nyhetsläxa, instruktion

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1dc51a10a130e4cb4a24bf53c577b8341&authkey=AWkdqBTcBC2YHPeYFUpOr4c

Länk till planering och sidhänvisning

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=19faf3064a83c40afbb09606e3dff4803&authkey=ATBl3ljx4uk2Ua4xXoSAwUg

Länk till LPP samhällskunskap Ht-17

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1aa9e7f9c3ce142499788809e669c3558&authkey=AU4vJ6VJWP8V4YiUjvBuLhI

 

 

 

Länk till planering och sidhänvisning för religion vt-17

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se...

Länk till Syfte och kunskapskrav för religion år 7 vt-17

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se...

 

 

Planering historia vt 17 romarriket, följ länken. längre ner finns även kunskapskrav.

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se...

 

 

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=sInb954EBWKZxby%2bwgiKxRfdg5J8ustIdLFooGO%2fH2Q%3d&docid=16b0f4f216eb44cb98ce5f3649887138a&rev=1

Dela:
Kategorier: