Samhällsorienterade ämnen

Instruktioner inför NP religion.

Här kommer du få många tips på vad du kan plugga på. Både lyssna, titta och läsa. Jag finns också på instagram för frågor och inspiration asaeri88

Men först!

 Vad kommer provet att handla om?

Ämnet religionskunskap har i Lgr11 ett centralt innehåll som byggs kring

religioner och andra livsåskådningar,

religion och samhälle,

identitet och livsfrågor och

Etik.

Kunskapskrav och förmågor.

resonera om likheter och skillnader,

se och visa på olika samband.

samband mellan religion och samhälle,

använda begrepp,

kunna argumentera,

använda källor/källkritik.

 

För högre betyg gäller:

Att få fram fler olika perspektiv, att problematisera,

att använda komplexa orsaksamband +  se generella mönster.

 

 

 

 

                

Bra för er som gillar att lyssna! Korta repetioner!

 

Om världsreligionerna (finns massor av youtubepresentationer på www.so-rummet.se), t.ex. dessa:

Islam:  

http://www.so-rummet.se/content/islam-det-finns-bara-en-gud

Vad är grejen med islam?,

 

Judendom:

http://www.so-rummet.se/content/judendomen-guds-utvalda-folk

Vad är grejen med judendom?

 

Hinduismen:

http://www.so-rummet.se/content/den-hinduiska-tron

Vad är grejen med hinduismen?

 

Buddhismen:

Vad är grejen med buddhismen?

http://www.so-rummet.se/content/lattforstaeligt-om-buddhismen

 

Kristendomen och kyrkorna

Vad är grejen med kristendomen?

http://www.so-rummet.se/content/katoliker-ortodoxa-protestanter

 

Bra presentationer som gör jämförelser mellan religionerna:

http://www.so-rummet.se/content/varldsreligionernas-syn-pa-doden (4 min)

http://www.so-rummet.se/content/vad-ar-grejen-med-gud-och-gudomlighet (13 min)

En jämförelse mellan kristendom, judendom och islam. (Marcus Henricsson)

 

Om etik:

http://www.so-rummet.se/content/vad-ar-grejen-med-etik-och-moral

http://www.so-rummet.se/content/vad-ar-regeletik-konsekvensetik-och-sinn...

 

 

                    ne.se (Nationalencyklopedin)

På NE finns mycket bra material, texter och filmer m.m

-                     De har ett särskilt tema kring världsreligionerna!

Där kan du läsa och på ett enkelt sätt jämföra religionerna.

                                           

-                     Där finns också filmer på ne.se man kan titta på om man trycker på play.

 

Man kan läsa sammanfattningarna i religions boken om man inte orkar läsa så många sidor de finns på sidorna

Sammanfattningar av allt!

30. 66. 126. 150. 166. 210. 234. 256. 278. 302. 324

Var inte rädd för boken, bläddra i den titta på bilderna 

 

Läsa i religions boken

Sidor i boken uppdelade i grundläggande och fördjupning

21-23. Fördjupning sidan 30

Judendom

Viktigt att också studera bilderna

32-39 42-48.fördjupning 49-55 60-65

 

Kristendomen

82-84. Fördjupning  85-86

86-87. 90. Fördjupning 91-95

96. Fördjupning 97-99

100-102. Fördjupning 103-105

106-109. 112-114. Fördjupning 110-111 118-122

123-125. Fördjupning 136-138

Islam

168-171.fördjupning 172

173-175 fördjupning 176-178

179-180 184-186. Fördjupning 182-183

189-190. Fördjupning 191

Fördjupning 192-197

204. 207-209.

Humanisterna

228-229 230

Hinduismen

236-245 248-249. Fördjupning 250-253

Vad händer efter döden

247-276

 Buddhismen

280-283. 285-286. 288. Fördjupning 290-292

294-296

 

                  Man kan också öva på ett gammalt nationellt prov (2013)

Texthäfte

Delprov A

Delprov B

Bedömningsanvisningar

 

 

 

ORD/BEGREPP:

Världsreligionerna och icke-religiösa livsåskådningar

Kristendom

Katolska kyrkan

Ortodoxa kyrkan

Protestantiska kyrkan

 

Judendom

Islam

Hinduism

Buddhism

Sekulär humanism

 

De etiska modellerna

Pliktetik

Konsekvensetik

Sinnelagsetik

 

Andra ord/begrepp som på olika sätt kan kopplas samman med religion

Ord/Begrepp från kristendom, judendom och islam

Ord/Begrepp från hinduism och buddhism.

Monoteism

Polyteism

Ateism

Agnosticism (ex “jag är en agnostiker…”)

Sekularisering (ex “det sekulära samhället är…”)

Fundamentalism

Konservativ

Liberal

Myt

Rit

Urkund/helig text

Lära

Samfund

Etik

Moral

Livsfrågor

Existentialism

Dygdetik

Den gyllene regeln

Dilemma

Förlåtelse

Egoism

Empati

Frihet

Ansvar

 

Källkritik

Trovärdig

Relevant

Konfirmation

Dop

Nattvard

Bikt

Påve

Helgon

Celibat

Munkar/nunnor

Ikon

Sakrament

Reformation

Frikyrka

Treenigheten

Nya/gamla testamentet

Synd - förlåtelse

 

Synagoga

Rabbin

Torah

Tanakh

Bar mitzva

Omskärelse

Sabbat

Pesach

Yom Kippur

Kosher

 

Moské

Imam

Koranen

Hadither

Trosbekännelsen

Ramadan

Vallfärden

Fredagsbönen

Sunni

Shia

Halal

Haram

Sharia

Reinkarnation

Karma

Samsara

 

Atman

Brahman

Dharma

Moksha

Brahmin

Puja

Meditation

Yoga

Divali

Ganges

Kast

Daliter

 

Buddha

Bodhisattva

Munkar

Den åttafaldiga vägen

Upplysning

Vesak

Tripitaka

Nirvana

Zen

 

 

 

 

Planering och sidor för Etik och etiska modeller

Under vecka 11 gick vi igenom de 4 etiska modellerna, om du var borta läs sidorna 70-73. 154-156.  260 om de 4 etiska modellerna

V.12

Vi jobbar med olika etiska dilemman och kopplar ihop dem med de etiska modellerna.

Övningen på sidan 74

Exitticket i slutet av veckan.

v.13

Övningen djurens rättigheter sidan 78-79

Frihet ansvar och vad säger religionerna. Sidorna 158-160

Dygd etik sidorna 260 262,263 övningen på sidan 264-265.

 

 

 

 

nering och sidhänvisning för Etik momentet

 

 

 

Planering och sidhänvisning samhällsekonomi. Vt-19

 

Läxa under den här perioden är att läsa de sidor i boken som vi kommer att jobba med under veckan, läsa i förväg och skriva frågor om sådant man inte förstod i texten.

Och att jobba med orden på sidan169. Dela upp dem och ta en del i veckan

 

V.4

Vad är ekonomi s. 146-147

Utbud och efterfrågan. Övning s. 148

V.5

Ekonomiska kretsloppet, de olika aktörerna övning på s.154. sidorna 151-154

Exitticket på ekonomiska kretsloppet.

 

V.6

Förändringar i ekonomin. Orden på s.169 sidorna 155-158

Starta upp övningen finansministern.

 

V.7

 arbeta med par uppgiften Finansministern

 

V.8

Fortsätta med Finansministern. Bli klara och lämna in.

Prov? Kan komma att flyttas.

 

V.9

LOV

 

V.10

Göra klar samhällsekonomi om det behövs.

Religion etik och Moral. Planering kommer!

 

V.11

Etik och moral

V.12

Etik och moral

V.13

Etik och moral

V.14

Etik och moral

V.15

Förberedelser inför nationellt prov tom. V.19 (Ämnet släpps ca v.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planering och sidhänvisning för Historia HT 18

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad37201_ad_stockholm_se/EbjQQKImED5Hg26Qg5BwygUBxcpuYYy1WrB5GOHMl0rnIA?e=8Zr2QA

 

 

 

 

 

 

Länk till geografi planering och läxan

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad37201_ad_stockholm_se/EdO_6hPbo4VJs5U5Y0z_WgcBbBLvNHMpGfbODFBAONWnRg?e=ZX45yU

Lpp geografi vt-18

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad37201_ad_stockh...

 

 

 

Länk till planering för religion ht-18

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=143b22ed81af64e74b4d65beccdcd7b2a&authkey=AfxUhSvopzEFzH8Tv5ib9VI&e=uePazv

Länk till pedagogisk planering för religion vt-18

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se...

Länk till matris religion vt-18

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se...

 

Länk till LPP historia ht-17

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se...

 

 

 

Länk till nyhetsläxa, instruktion

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1dc51a10a130e4cb4a24bf53c577b8341&authkey=AWkdqBTcBC2YHPeYFUpOr4c

Länk till planering och sidhänvisning

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=19faf3064a83c40afbb09606e3dff4803&authkey=ATBl3ljx4uk2Ua4xXoSAwUg

Länk till LPP samhällskunskap Ht-17

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1aa9e7f9c3ce142499788809e669c3558&authkey=AU4vJ6VJWP8V4YiUjvBuLhI

 

 

 

Länk till planering och sidhänvisning för religion vt-17

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se...

Länk till Syfte och kunskapskrav för religion år 7 vt-17

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se...

 

 

Planering historia vt 17 romarriket, följ länken. längre ner finns även kunskapskrav.

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se...

 

 

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ad37201_ad_stockholm_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=sInb954EBWKZxby%2bwgiKxRfdg5J8ustIdLFooGO%2fH2Q%3d&docid=16b0f4f216eb44cb98ce5f3649887138a&rev=1

Dela:
Kategorier: