Praktisk arbetslivsorientering - PRAO

Prao är obligatoriskt enligt skollagen sedan 1 juli 2018. Elever från pch med åk 8 ska erbjudas prao i totalt 10 dagar

 

Prao är en del av skolans arbete med studie och yrkesvägledningen i undervisningen och syftet är att ni elever ska utvecklas och upptäcka nya sidor hos er själva, få kunskaper om yrken och om arbetslivet i stort. Praon ska också få er att se kopplingen mellan skola, utbildning och arbete och skapa tankar inför kommande studie- och yrkesval. För de allra flesta är praktiken den första kontakten med arbetslivet. Det är också här du kan få din allra första arbetsreferens. En referens är ett företags omdöme om dig som medarbetare. Den använder du när du ska söka arbete, både extrajobb och fast anställning.

Prao 2020

På Blommensbergsskolan har eleverna i åk 8 två veckor PRAO (Praktisk arbetslivsorientering). Under detta läsår sker det under VT - v.12 och v.13

Eleverna förväntas att i  första hand skaffa sina praoplatser själva. Elevens vårdnadshavare kan gärna hjälpa till med det. Till det ska eleven använda blanketten Egen praoplats

Skolan kommer också att hjälpa till med anskaffning av praoplatser. Vi kommer även att få en del av platser tilldelat till oss från centrala Praoanskaffningen inom förvaltningen.

Förberedelser

Eleverna får klassvis information och föräldrarna får skriftlig information hem  samt praoblankettn  Egen praoplats under decembr Ht 2019.

Praoinformation

Egen praoplats

Genom att ordna egen praoplats har eleven möjlighet att praoa på två arbetsplater -  en vecka var

VAD VILL DU GÖRA?

Fundera på var du skulle vilja vara. Du söker din egen praoplats som en del av det entreprenöriella lärandet, dvs ta initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling. Utnyttja ditt kontaktnät (föräldrar, syskon, släkt, grannar, kompisars föräldrar osv) Det är oftast på det viset man får jobb idag, Prao är då ett steg i ledet att öva på detta.

Tänk på att vara ute i god tid! Eftertraktade platser blir fort uppbokade.

Vi kommer att stöta dig på olika sätt i dit sökande efter praoplatser. Du kommer bl.a att lära sig skriva personligt brev som du kan använda sig av när du mejlar till den tilltänkta praoplatsen.

Har du svårt att komma på var du vill praoa eller att du inte hittar någon plats, ta kontakt med mig studie- och yrkesvägledare Alicja Sjölund.

Du får inte göra sin prao utomlands men i det går bra att praoa i en annan kommun.

Information till skolan

När du har hittat en praoplats ska du be arbetsplatsen att fylla i blanketten Egen praoplats som du har fått av skolan, så att vi vet var du kommer att göra din prao och vem som är din handledare under praktiken. Arbetsplatsen visar att de genomfört en riskbedömning genom att fylla i blankettens baksida.

VIKTIGT: ny information från Arbetsmiljöverket gör att praoblanketten måste vara helt ifylld med både underskrift av arbetsgivare, samt vårdnadshavare för att godkännas som praoplats av skolan.
Obs! 21 februari 2020 är sista dagen att lämna in helt ifylld praoblankett till mentor eller SYV.

Information till praoplatsen.

Innan du lämnar praokontraktet till skolan måste du registrera uppgiften om praoplatsen  www.praoportalen.se

  1. Du loggar in via praoportalen.se med sitt personnummer i både som användarnamn och lösenord 10 sifror (xxxxxx-xxxx.)
  2. Här kan du skriva du ditt email adress, mobilnummer och ev. kommentarer.
  3. Klicka på  eget val, skriv alla uppgifter om praoplatsen som finns på praoblanketten
  4. Nu är praoplatsen är enbart knutten till dig.
  5. När det är dags för Prao kommer  både du och arbetsgivaren få ett email med den information du  registrerade men även informationsbrev från skolan.

Arbetstid
För prao finns ingen reglerad arbetstid men lämpligt är minst 6 och max 8 timmar per dag mellan kl. 6.00 och 20.00.  Arbetsgivaren beslutar om tiden i samråd med skolan och vårdnadshavare

Arbetsmiljöverket Så får barn och ungdomar arbeta .

Säkerhetsföreskrifter och försäkring
Alla säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen ska följas. Eleven är försäkrad genom skolan och alla incidenter/skador ska omgående anmälas till skolan. Eleverna får inför praon arbetsmiljöverkets skrift ”Så får barn och ungdomar arbeta”. Den finns också att läsa på: Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se

Närvaro och Omdöme
Praoplatsen fyller i närvaro och ett praoomdöme som skickas med eleven efter praons slut eller till skolan direkt. Be gärna om att få omdömet innan du slutar på din prao!

Ersättning för utgifter
Lunch:

  • Ska i första hand ätas på någon närliggande kommunal skola i Stockholm. Blommensbergsskolan kontaktar då skolan som eleven ska äta på 

Viktigt! Eleverna har rätt att äta skollunch på annan kommunal skola. Ta reda på vilken skola som ligger närmast praoplatsen och ange det på din praoblankett så kontaktar vi och informerar om att du kommer.

  • Vissa arbetsgivare bjuder på lunch 
  • Skolan kan också göra matlådor som hämtas på morgonen 

Har du ingen kommunal skola i närheten av din praktikplats kan rektor bevilja att du får  lunchersättning med max 35 kr/ dag att äta. Blankett för utbetalning finns på expeditionen och ska lämnas in med kvittona efter avslutat prao . Utbetalning sker till vårdnadshavare

Resor:
Har man längre än 4 km till sin praoplats (räknat från adressen där man är skriven), och har inget terminskort,  kan man få låna ett Access-kort av skolan. Kortet är laddat med 300:-. Det räcker till resa fram och tillbaka till praktikplatsen  i 10 dagar.

Viktigt! Behöver du Acesskort måste vi veta det i god tid och medela det via mentor till expeditonnen.

Arbetskläder:
Tillhandahålls på praoplatsen, om sådana krävs.

 

Dela: