Till innehåll på sidan

Alicja Sjölund

Jag heter Alicja och är studie- och yrkesvägledare (Syv) här på skolan.


Som studie- och yrkesvägledare arbetar jag med att vägleda och informera
eleverna inför framtida studie- och yrkesval.

Jag träffar framförallt eleverna i år 8 - 9, i samband med prao och gymnasieval.

Vägledning, som kan ske individuellt och i grupp, innebär att hjälpa eleven att
utveckla självkännedom, att hjälpa eleven att bli medveten om alternativen och
att hjälpa eleven i val- och beslutprocessen.

photo of Alicja Sjölund

Alicja Sjölund

Befattning:
E-post:
Telefon:
08-508 22 707