Till innehåll på sidan

Om skolan

Vår skola är en kulturskola

 
Kulturella uttrycksformer, såsom bild, musik, film och drama genomsyrar undervisningen. Dessa uttrycksformer skapar upplevelser och levandegör skolans ämnen på ett meningsfullt sätt.
 

Kultur

Blommensbergsskolans elever får genom kulturella uttrycksformer som musik, bild,
 teater/ drama, dans och digitala media möjlighet att fördjupa sitt lärande och visa sina
 kunskaper
Härigenom blir eleverna stolta, sedda och trygga. Blommensbergsskolans elever tar del och inspireras av Stockholms stora kulturutbud.
 

Kunskap

 
Vi strävar efter att ge eleverna bästa möjliga ämneskunskaper och att våra elever ska känna sig utmanade och inspirerade av undervisningen. Just nu satsar vi extra på språkutvecklande arbetssätt för att höja resultaten hos alla elever. Vi håller också på och startar upp en extra matematiksatsning där lärarna hjälper varandra bl.a med hjälp av Learning study.
 

Tema
 

 
På Blommensbergsskolan arbetar vi tematiskt för att ge eleverna en fördjupning och en ämnesövergripande helhetssyn. Genom ämnesövergripande och tematiskt arbete utmanas eleverna att ta ökat ansvar med stigande ålder. Vårt arbetssätt främjar elevinflytande och kreativt tänkande.
 
 
Kategorier: