NO

Hej,

Vi arbetar med Organisk kemi i början av terminen och fram till ungefär v40

LPP Organisk Kemi

Varför ska vi arbeta med det här? Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi i år 8 ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Det här kommer du att få undervisning om. Centralt innehåll

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 •  Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhälls diskussioner med koppling till kemi.

 

Det här ska du lära dig

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer samt kolatomens kretslopp.
 • Kolatomens vanligaste former diamant, grafit och amorft kol, samt andra former som fullerener, nano och karbyner.
 •  Kolvätens, alkoholers, syrors och estrars egenskaper och användningsområde.
 •  Kolvätens fast, flytande och gas form, mättade och omättade kolväten, exempel på molekylformel, strukturformel och molekylmodeller.
 • Destillationsmetoder och grupper av fossila bränslen.
 • Några historiska och nutida upptäckter, forskningsområden och samhällsfrågor inom kemin, deras betydelse för människor och miljön.
 •  Genomföra systematiska undersökningar utifrån enkla frågeställningar, planera, utföra, dokumentera och utvärdera.
 • Analysera, tolka och dra egna slutsatser, se samband och helheter, göra jämförelser, koppla resultatet till kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Delta i diskussioner och argumentera för det egna ställningstagande i frågor som rör hälsa, miljö och samhället.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Introducerande genomgångar, diskussioner, individuella uppgifter och gruppuppgifter, laborationer, instuderingsfrågor.

 

Labbar:

 • Destillation av trä
 • Alkoholer
 • Estrar
 • Tvål

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömasTexten kontrolleras...

Dina lektionsinsatser, prov och undersökningsrapporter i form av muntliga och skriftliga redovisningar.

 

Vecka

Innehåll

Labb

V34 Kolet och kolets kretslopp

 

V35 Metanserien, alkoholer, alkener och alkyner. Laboration: Torrdestillation av trä samt kulmodeller.

V36 Karboxylsyror, estrar och fetter. Livsmedelskemi. Laboration: Olika alkoholer

V37Sammanfattning repetition. Begreppsprov (eller v38). Laboration: Estrar

V38 Fördjupning. Laboration: Tvål

V39 Fördjupning

V40 Redovisning

 

Mer detaljerad information om undervisningen i kan du hitta i respektive klassens one-note-klassbok.

MVH/ Staffan, Lars-Åke och Rocivan

Dela:
Kategorier: