Musik årskurs 9

Läsårsplanering

Under höstterminen kommer eleverna få möjlighet att skapa egna kompositioner som ett inslag till årskursens tema, tema framtid. Vi kommer använda GarageBand som huvudsakligt redskap, och komplettera med akustiska instrument och sång. I samband med skapandemomentet kommer eleverna kunna relatera musikteori till sina kompsitioner, med adekvata begrepp. Vidare, kommer ensemblespel utgöra resten av terminen.

Under vårterminen kommer eleverna få arbeta med musikhistoria, med fokus på västerländsk historisk utveckling inom konstmusik, samt utvecklingen av musikstilar under 1900-talet. Vi kommer arbeta med begrepp som rör orkesterinstrument, epoker, kända kompositörer, och verk. vi kommer också spela oss igenom 1900-talets kändare verk i ensembleform. Ämnesområdet kommer examineras genom en skriftlig slutprodukt. 

Årskursens show

I årskurs 9 kommer eleverna arbeta mot en enda show, årskurs 9:s avslutningsshow. Eleverna kommer tillsammans i klasserna bidra med innehåll för showen, samt stå för skådespel, dans, media, makerspace och musik. Temat för showen är i skrivande stund inte bestämt. 

Elevens kulturval

I elevens kulturval (EKV) arbetar musikgrupperna mot en julshow under hösten, som årskurs 9 redovisar. Under vårterminens EKV arbetar musikgrupperna mot en redovisning på avslutningsshowen i juni. 

 

Övning, spel och noter

Yousician (Länk)
Ultimate Guitar (Tabulatursida) (Länk)
ChordBank (Länk)
Musikmemon (Länk)

Skapa och spela

GarageBand (Länk)
Figure (Länk)
Launchpad (Länk)
Auxy Music Studio (Länk)

Instrument

SoundPrism (Länk)
Keezy drummer (Länk)
Musyc (Länk)
 

Dela:
Kategorier: