Musik årskurs 8

Läsårsplanering

I årskurs 8 kommer samtliga grupper ha musik under hela läsåret. Lektionstiden kortas ned till 60 minuter, och fokus ligger fortfarande på ensemblespel; att spela samtliga spelstämmor i en låt samtidigt. Vi kommer även förkovra oss i två teoretiska moment, ett under hösten och ett under våren.
Under hösten kommer musiken att vara en del av demokratitemat tillsammans med en rad andra skolämnen. Detta innebär att musiken kommer att undersöka sambandet mellan musik och politik, och hur denna sett ut rent historiskt. Vi kommer spela protestlåtar och undersöka deras betydelse för samhällsförändringar. 
Under vårterminen kommer musiken att jobba med tema Stockholm v. 21-22. Vi kommer ta reda på - och lära oss om - olika musiker från Stockholmstrakten, samt undersöka hur musiken låtit i vår huvudstad. Om tillfälle finns, kommer vi även göra ett studiebesök hos konserthuset, något som brukar vara väldigt uppskattat. 

Årskursens show

I årskurs 8 är musiken engagerad i en show under läsåret; kärleksshowen. Detta är en långvarig tradition på Blommensbergsskolan, där NO-ämnena är fanbärare i sex- och samlevnadtemat. Detta arbete mynnar sedemera ut i en show där musik, teater, dans, scenografi och mediagrupper bildas, vars syfte är att presentera det de lärt sig i temat. Det brukar vara en av de mer uppskattade showerna på skolan, både som deltagare och publik! 

Elevens kulturval

I elevens kulturval (EKV) arbetar musikgrupperna mot en julshow under hösten, där alla årskurser utom årskurs 9 ingår. Under vårterminens EKV arbetar musikgrupperna mot en redovisning på Blommensdagen i maj, en endagstillställning mycket likt en endagsfestival. 

 

Övning, spel och noter

Yousician (Länk)
Ultimate Guitar (Tabulatursida) (Länk)
ChordBank (Länk)
Musikmemon (Länk)

Skapa och spela

GarageBand (Länk)
Figure (Länk)
Launchpad (Länk)
Auxy Music Studio (Länk)

Instrument

SoundPrism (Länk)
Keezy drummer (Länk)
Musyc (Länk)
 

Dela:
Kategorier: