Matematik

Lokal pedagogisk planering i matematik

 

Ämne: Algebra

Tidsperiod: v.42-49

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

 

Tidsplan

Arbetsområdet startar v42 och pågår fram till jul

 

Vi kommer att jobba på följande sätt

Arbete i lärobok varvat med genomgångar och gemensamma problem. Övningsblad kompletterar läroboken då det behövs.

 

Bedömning

Vi avslutar med ett prov mot slutet av arbetsområdet.

Undervisning 

- Elevaktiva genomgångar för att lära sig begrepp, metoder och resonemang kring val av lämpliga metoder  

- Enskilt arbete i boken och andra arbetsuppgifter för att träna metoder, begrepp och skriftlig kommunikation.   

- Grupparbete med uppgifter i boken och andra arbetsuppgifter för att träna på att föra och följa resonemang samt muntlig kommunikation  

- Spel/lekar/aktiviteter för att befästa begrepp och metoder  

- Filmer för förklaring av begrepp och metoder.   

- Problemlösning enligt EPA (enskilt, par, alla) för att träna problemlösningsförmåga, resonemang och kommunikation.  

- Hemuppgifter för metodträning  

 

Bedömning 

Vi kommer att bedöma hur väl du kan  

- använda och analysera begrepp,  

- välja och använda lämpliga metoder, 

- lösa och formulera problem,  

- föra och följa resonemang,  

- använda matematikens uttrycksformer i tal och skrift. 

Bedömningen sker kontinuerligt under lektioner, vid läxförhör och prov. Se kunskapskraven! 

 

Begrepp 

negativa tal, positiva tal, motsatta tal, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal 

potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotens, kvadratrot, prefix 

närmevärde, gällande siffror 
 

Lycka till önskar Lars-Åke, Staffan och Rocivan! 

Dela:
Kategorier: