Marmor kontakt

Maria Waern Kurator 08 508 22 706  
Alicja Sjölund SYV 08 508 22 707  
Anna-Lena Grahn Skolsköterska 08 508 22 705  
Inger Rahm Speciallärare 08 508 22 721  
Pia Tilly Speciallärare 08 508 22 747  
Astrid Forslund Skolspykolog 08 508 22 718  
Emelie  SVA-lärare 08 508 48 881  
Maria Rosell Biträdande rektor 08 508 22 745  
Mire Warsama Speciallärare 08 508 22 752  
Reda Stanislovaviciene Speciallärare & Specialpedagog 08 508 48 878  
       

 

Dela: