MARMOR

I arbetslag Marmor ingår elevhälsoteamet och förberedelseklassens lärare. Maria Rosell är ansvarig biträdande rektor för arbetslaget. Marmor ansvarar för det särskilda stödet på skolan samt förberedelseklassen och 6-9:an.

 

Elevhälsoteamet

Helena Forsell, rektor

Per Walfridsson, biträdande rektor

Christiane Rönqvist, biträdande rektor

Dennis Serwadda, biträdande rektor

Johan Ryholt, Biträdande rektor

Maria Rosell, biträdande rektor

Anna-Lena Grahn, skolsköterska

Astrid Forslund, skolpsykolog

Maria Waern, skolkurator

Alicja Sjölund, Studie- och yrkesvägledare

Pia Tilly, specialpedagog

Inger Rahm, specialpedagog

Reda Stanislovaviciene, specialpedagog

Mire Warsama, specialpedagog

Malin Frank, skolläkare

 

 

Dela:
Kategorier: