MARMOR

I arbetslag Marmor ingår elevhälsoteamet och förberedelseklassens lärare. Maria Rosell är ansvarig biträdande rektor för arbetslaget. Marmor ansvarar för det särskilda stödet på skolan samt förberedelseklassen och 6-9:an.

 

Elevhälsoteamet

Jenny Stanser, rektor

Tobias Hansson, biträdande rektor

Dennis Serwadda, biträdande rektor

Maria Rosell, biträdande rektor

Helena Forsell, biträdande rektor

Christiane Rönqvist, biträdande rektor

Agnes Ek, skolsköterska

Astrid Forslund, skolpsykolog

Maria Waern, skolkurator

Alicja Sjölund, Studie- och yrkesvägledare

Pia Tilly, specialpedagog

Inger Rahm, specialpedagog

Mire Warsama, specialpedagog

Anna Blomqvist, skolläkare

 

 

Dela:
Kategorier: