Särskilt stöd

Antal: 2

  • Arbetslaget Marmor

    I arbetslag Marmor ingår elevhälsoteamet och förberedelseklassens lärare. Maria Rosell är ansvarig biträdande rektor för arbetslaget. Marmor ansvarar för det särskilda stödet på skolan samt förberedelseklassen och 6-9:an.