Likabehandlingsarbete

Läs Blommensbergsskolans Likabehandlingsplan för 2018. Planen är resultatet av det arbete som Trivselgruppen beskriver nedan.

På Blommensbergsskolan är Trivselgruppen ansvarig för likabehandlings- och trygghetsarbetet. Vi som ingår i gruppen är Stefan A Escher, lärare i årskurs 6, Maria Bäck, lärare i årskurs 7, Elin Hagström, lärare i årskurs 8, Elisbeth Jablonska, lärare i årskurs 9, Fredrik Aronsson, ansvarig för elevrådet och Astrid Forslund, elevhälsan. Representant från ledningsgruppen är bitr. rektor Maria Rosell.

Vi samarbetar med eleverna via elevrådet och skolans elevskyddsombud..

Trivselgruppen når du med tankar, idéer och frågor på mailadressen:

trivsel.blommens@stockholm.se

Likabehandlingsplan:

 

Dela:
Kategorier: