Kontakt

Besöksadress

Blommensbergsvägen 116

117 65 Stockholm

 

Tf Rektor Tobias Hansson 08 508 22 701
Expeditionen Birgitta Woxberg 08 508 22 700
Kurator Maria Waern 08 508 22 706
Skolsköterska Agnes Ek 08 508 22 705
Studievägledare Alicja Sjölund 08 508 22 707
     
     
     

 

Dela:

Hitta till oss!

Skolledningen

 • Tobias Hansson

  Biträdande rektor i arbetslag Granit 

 • Maria Rosell

  Biträdande rektor, elevhälsa, förberedelseklassen och 6-9:an

 • Dennis Serwadda

  Biträdande rektor för arbetslag Diamant.

 • Christiane Rönqvist

  Biträdande rektor för arbetslag Flinta