Kontakt

Besöksadress

Blommensbergsvägen 116

117 65 Stockholm

Rektor Helena Forsell 08 508 22 701
Expeditionen Birgitta Woxberg 08 508 22 700
Kurator Maria Waern 08 508 22 706
Skolsköterska Anna-Lena Grahn 08 508 22 705
Studievägledare Alicja Sjölund 08 508 22 707
     
     
     

 

Dela:

Hitta till oss!

Skolledningen

  • Maria Rosell

    Biträdande rektor, elevhälsa, förberedelseklassen och 6-9:an

  • Dennis Serwadda

    Biträdande rektor för arbetslag Diamant.

  • Christiane Rönqvist

    Biträdande rektor för arbetslag Flinta