Till innehåll på sidan

Gymnasievalet

Nedan finner ni några delar som är viktiga att ha koll på när det gäller gymnasievalet. Men givetvis finns mycket mer och då gäller det att elev och föräldrar tillsammans försöker att informera sig

 

Olika sätt att informera sig på:
 
Eleverna söker till gymnasiet senast 15  februari 2021  Ansökan görs via Gymnasieantagningen. Eleven får hem inloggningskod via posten från Gymnasieantagningen ca v 4. Detta ska sparas under hela antagningsperioden, dvs.fram tills eleven har börjat på gymnasiet, i och med att den behövs vid både preliminär- och slutgiltigantagning.
 

Tidsplan för antagning 2021  

  • (tors) 14 jan -  Ansökan öppnar
  • (mån) 15 feb - Ansökan stänger kl 23.59
  • (tors) 15 april -Preliminär antagningspoäng visas och ansökan öppnar för omval
  • (mån) 17 maj - Ansökan stänger för omval kl 23.59
  • (tors) 1 juli  - Resultatet av slutliga antagningen visas på Gymnasieantagningens webbplats

Gymnasieinformation till vårdnadshavare inför gymnasievalet kommer att ske under oktober 2020.

Under läsåret 2020/2021 är dags för elever i årskurs 9 att välja gymnasieutbildning.

För att ni som förälder lättare skall kunna vara ett stöd i valet inbjuds ni till en kväll med information om de nationella gymnasieprogrammen och en massa annat som är bra att veta

Dagar :

tisdag 6/10 kl. 17:45  klass 9c och 9d

torsdag 8/10 kl. 17:45 klass 9e och 9f

Tid: 17.45 – ca 19.00

Plats: Blommensbergsskolans matsal 

 

 
Behörighet till gymnasiet
  • För att vara behörig till gymnasiets nationella program och särskilda varianter(=yrkesprogram och högskoleförberedandeprogram) måste eleven ha minst E isvenska/svenska som andra språk, engelska och matematik.
  • För behörighet till yrkesprogrammen krävs dessutom att eleven har minst E i 5 ytterligare ämnen.
  • Till de högskoleförberedande programmen krävs att eleven dessutom har minst Ei nio ytterligare ämnen (varav SO-ämnena ska ingå för behörighet till Samhällsvetenskapligt-, Humanistiskt- och Ekonomiprogrammet och NO-ämnena ska ingå till Naturvetenskapligt- och Teknikprogrammet.)
Eleven konkurrerar med ett s.k. meritvärde om platserna på gymnasiet.
 
Detta värde får eleven genom att omvandla sina betyg till siffror.
 
E= 10,
D= 12,5
C= 15,
B= 17,5
A= 20.
 
Inför gymnasievalet lägger eleven samman poängen för sina 16 eller 17 högsta betyg. Från och med ansökan till läsåret 2014/2015 får de som läst och fått betyg i moderna språk som språkval räkna med detta som ett 17:e betyg inför gymnasievalet.
 

Gymnasieskolans program

Yrkesprogrammen
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Bygg- och anläggningsprogrammet  (BA)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hantverksprogrammet (HV)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Industritekniska programmet (IN)
Naturbruksprogrammet (NB)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
 
Högskoleförberedande programmen
Ekonomiprogrammet (EK)
Estetiska programmet (ES)
Humanistiska programmet (HU)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Teknikprogrammet (TE)

Inför hösgskolestudier

 
Meritpoäng
Moderna språk (1,5 meritpoäng), engelska (1,0) och matematik (1,5) ger meritpoäng.
Maxpoängen är 2,5. Läs mer i Faktablad om Gymnasieexamen
 
Nya behörigetesregler till högskolan 
Den som har en högskoleförberedande examen uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Den som har en yrkesförberedande gymnasieexamen måste ha godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3, och i engelska 6.
 

Nya antagningsregler till högskolan

Läs mer om antagningsregler till högskola och universitet här

Kontakta Alicja Sjölund för mer info.
08 508 22 707
 

Dela: