Franska

Bonjour!

Franska i åk 8 kommer detta läsår att ha läroboken "Chez nous" som grund. Självklart kommer vi att göra en hel del övningar och arbetsområden utöver boken som t.ex. att aktivt använda elevernas egna Ipads för olika syften i språket, film, drama/dialog övningar m.m.

Det är 5 olika förmågor som ligger som grund för betyget i franska; hörförståelse, läsförståelse, muntligt, skriftligt och realia (Frankrikes och fransktalande länders kultur, geografi och samhälle). Vi kommer att arbeta med dessa förmågor kontenuerligt under varje termin så att man steg- och gradvis bygger upp sin franska under senare delen av grundskolan.

Vi som undervisar åk 8 i franska är Camilla och Claes

Planering för Camillas grupp 

 

 

Dela:
Kategorier: