Diamants veckobrev

Vecka 46

Blommensbergsskolan                   Vecka 46

Hej,

Nu är vi tillbaks efter ett skönt lov och har kört igång för fullt med Tema Avtryck i våra ämnen.

På måndag v.46 ska vi ha en rolig samling i dramasalen, där lärarna ger sin kulturella syn på temat. Vi samlas i dramasalen på måndag 9.30! (istället för i klassrummen)

Tema:

Tema avtryck och kommunikation. Under v. 45-47 jobbar eleverna med temat i flera ämnen och det hela avslutas med en show onsdagen och torsdagen den 21/ och 22/11. Showen beräknas ta cirka en timme.

Varje elev får tillgång till 2 biljetter. Intresse för biljett anmäls med mail till mentor senast fredag 9 november. Eventuella extrabiljetter kan sedan delas ut.

Välkomna enligt följande:

  • A och D onsdag 21/11 klockan 18.00
  • B och E torsdag 22/11 17.30
  • C och F torsdag 19.00

Hela vecka 47 kommer det att vara brutet schema. Det betyder att så gott som alla lektioner utgår, då vi skapar, övar och visar upp vår show.
OBS! Vi börjar måndagen med en lång sovmorgon till klockan 12.00 (istället för 9.30).

Sjukdom:

Carl, vår lärare i spanska och bild kommer att vara sjuk ett tag framöver.
Vikarie finns, men om ni behöver maila någon, välj Carls medmentor Caroline istället.
caroline.steinwender@stockholm.se.

Bild i 7e med Carl på fredagar mellan 14:30-15:30 flyttas till torsdagar samma tid under den tid som Carl är sjukskriven. Det är en ändring som vi behöver göra för att kunna få in den vikarie vi vill ha på plats.

Kulturellt besök:
I onsdags var vi iväg på en häftig föreställning med dans och musik på Estetiska gymnasiet vid Liljeholmen. Eleverna i åk 3 som går där har 14 timmar musik (eller dans) i veckan.
Det är något att tänka på om man vill ha en riktigt rolig gymnasietid och ändå blir man behörig för unversitetsstudier.
 

Fantastiska insatser av eleverna

Engagemanget för Operation Dagsverke blev fantastiskt och vi fick in 22.693 kr!

Länkar på hemsidan:

Det har via skolrådet framförts att det saknas tillgång till ämnesplaneringar mm på hemsidan. Vi har under terminens gång fyllt på med flertalet ämnesplaneringar via länkar på hemsidan. Just nu har vi inte ett fungerande system för det då vi har begränsade möjligheter att använda oss av annat än det som ingår i stadens skolplattform. Den håller just nu på att implementeras och vi räknar med att börja koppla upp oss under vårterminen 2019. En stor del av det som tidigare lagts ut har blockerats och därför får ni ibland upp att sidan inte kan visas. Vi håller på att se över eventuella lösningar. Om du som vårdnadshavare saknar något som ditt barn inte kan få fram via sin Ipad/dator kan ni via mail ta kontakt med den lärare det berör. Kontaktuppgifter hittar ni på skolans hemsida.

Luciaträning

v.46 tisdag    13.30

v.47 onsdag   10.00

v.48 torsdag  12.00

v.49 fredag    13.00

v.50 måndag  11.00

v.50 torsdag   8.00

Alla som vill får vara med. Övre musiksalen. Rullande schema. Lärare vet att elever avviker.
Välkomna! Karin Berggren och Karin Ljung

Förbrukningsmaterial:

Pennor och sudd slarvas bort och många elever kommer utan till lektion. Efter höstlovet kommer vi vara mer tydliga med att var och en ska hålla reda på den penna och det sudd de har fått. Eleverna har skrivit sina namn på pennor och sudd och utlåningsskålarna med extra pennor ställs nu undan.

Läxläsning:

Nu när terminen är i full gång ser vi att många är i behov av extra tillfällen till att kunna repetera och befästa sina kunskaper utöver ordinarie lektionstid. Vi vill därför åter påminna om att vi har läxläsning på torsdagar mellan 14:30-15:30. Det är en värdefull timme som vi vill uppmuntra till att man tar tillvara på.

Vid sjukfrånvaro:

Om man är sjuk är det viktigt att man som elev själv tar ansvar för att prata med sina lärare om var man har missat så att man inte hamnar efter i skolarbetet.

Förhållningssätt till digitala verktyg:

  • Ipad/dator är ett arbetsverktyg i skolan. Det är därför viktigt att man har med sig sin Ipad/dator till skolan och inte lämnar kvar den hemma. Tycker man att det är svårt att komma ihåg det så är vår rekommendation att man lämnar kvar sin Ipad/dator i skolan.
  • Eleven ansvarar för att den egna Ipad/dator är laddad inför varje lektion.
  • Vid lektionsstart ska varje Ipad/dator vara ”parkerad”. Läraren bestämmer när den ska användas och när den ska vara parkerad. Parkerad innebär att man har sin Ipad/dator avstängd och ställd vid hänvisad plats i klassrummet.
  • Om en elev har svårt att följa punkt tre och därmed stör pågående undervisning kommer läraren att påminna eleven om vårt förhållningsätt till digitala verktyg. Sker det igen kommer information att skickas till vårdnadshavare. Sker det en tredje gång fattas beslut av biträdande rektor om elevens fortsatta möjligheter att ha tillgång till en Ipad/dator.

Skolappar på Ipad:

Alla har ett 30-tal förvalda skolappar som hittas i appen ”Skolappar”. Vi vill slå ett slag för inläsningstjänsten där eleverna får tillgång till inläst läromedel. Ett bra komplement till boken där en elev kan välja att lyssna och läsa samtidigt eller växla mellan att läsa och lyssna. Inloggningsuppgifter finns att få hos ansvarig mentor. Mer information om läsningstjänsten finns på skolans hemsida under arbetslag Diamant och fliken kunskap.

Orka plugga

Vi ser behovet hos många elever att utveckla sin studieteknik och strategier som man kan ha stor nytta av. Vi arbetar på det i skolan men vill också rekommendera en webbaserad satsning från UR under namnet Orka plugga.  Där kan ni tillsammans med ert barn hitta massor av användbara tips som kanske kan vara till nytta för just er.

Länk till hemsidan: http://bloggar.ur.se/orkaplugga/

Operation dagsverke:

Onsdag 24 oktober är det FN-dagen. På Blommens uppmärksammar vi det med att delta i UNICEFS operation dagsverke som också blir en del av vårt tema Avtryck och Kommunikation. Se bifogat informationsblad som eleverna kan lämna över till önskad arbetsplats. När man väl fått en plats fyller dem i sina uppgifter och skickar blanketten oss åter via klassmentorn.

iPads:

Vi lärare upplever att många elever är oförsiktiga med sina iPads. Dessa lämnas eller glöms ofta kvar i klassrum och korridorer. Vi vill därför gärna att ni pratar hemma om att det är dyrt att köpa nya iPads och att dessa är stöldbegärliga. De är själva ansvariga för sina iPads.

Hörlurar till Ipad/dator:

Vi ser gärna att man har med sig egna hörlurar till sin Ipad/dator. Det gör det möjligt att exempelvis under lektionstid kunna lyssna på inläst läromedel eller annat digitalt arbetsmaterial.

Mitterminsavstämning:

Senast vecka 46 kommer ni föräldrar att ha blivit kontaktade av undervisande lärare/mentor om ert barn riskerar att inte nå godkänt betyg i ett eller flera ämnen. För en del räcker varningen som en väckarklocka men för andra kan det behövas särskilda insatser från både hem och skola för att målen ska nås.

Kalendarium:

Googlekalender med viktiga datum för åk 7 kan ses på hemsidan.

 https://calendar.google.com/calendar/embed?src=blommensdiamant%40gmail.com&ctz=Europe%2FStockholm

 Frånvaro:

Exempelvis vid sjukdom eller tandläkarbesök, kan anmälas genom att ringa skolans expedition, genom skolwebben eller genom mobilappen ”anmäl frånvaro Stockholm”. Genom mobilappen har det tidigare inte gått att anmäla frånvaro del av dag, om så fortfarande är fallet så använd något av de andra alternativen.

Telefonnumret till expeditionen är: 08-508 227 34

 Vid sen ankomst eller ogiltig frånvaro meddelas vårdnadshavarna om detta genom sms eller mail.

 Planerad ledighet ansöker ni om i förväg. Ledighetsblankett finns på expeditionen eller kan skrivas ut på nätet. Den lämnas in i god tid till mentor.

 Kontaktuppgifter till mentorer i Diamant och övriga lärare finns på skolans hemsida.

Hälsningar

Arbetslag 7

Diamant

Hallå och gott nytt år!

 

Hoppas alla har haft ett gott uppehåll och nu är tillbaka med nya tag inför sista terminen i grundskolan.

 

Vi är igång med nya moment och denna vecka händer inte så mycket utöver det vanliga egentligen. Lärarna i matematik flaggar för prov enligt följande: 9A+C onsdag, D+F torsdag och B+E fredag.

 

Vecka 4 åker samtliga klasser med NO-lärarna till Vetenskapens hus för laborativt besök. Vi återkommer om exakta tider för möten osv.

 

Vecka 5 startar vi med utvecklingssamtalen som då främst är på torsdagar några veckor framåt. Det blir även denna termin enligt modellen trepartssamtal och mentor kallar med erbjudande om tid.

 

Vår SYV, Alicija, har varit runt i alla klasser och har informerat om gymnasieansökan. Nästa vecka kommer brev hem med kod för inloggning på sidan för valen.

 

Textilslöjden vill delge att det arbetas med kunskapsområdet Återbruk. Eleverna får gärna ta med sig avlagda kläder/textilier som kan användas för uppgiften.

 

Om man hemma vill prata om vad vi jobbar med i skolan, så ser det ut så här:

Svenska – vi har börjat läsa Steinbecks ”Möss och Människor”.

Engelska – muntliga diskussioner om ”The boy…”

Matematik – procent på provet. Geometri.

NO – atomfysik

SO – samhällsekonomi

 

Viktiga datum:

 

 

Sportlov vecka 9
Nationella prov 15+17/3, 4/4, 25+27/4, 2+4/5, 10+12/5
Påsklov vecka 15

 

/Diamanterna

Dela:
Kategorier: