Diamants veckobrev

Vecka 42

Blommensbergsskolan                   Vecka 42

Hej!

Läxhjälp:

I veckan så har vi börjat med läxhjälpen även om uppslutningen inte var så stor denna vecka så kommer vi att fortsätta med det den kommer att vara varje torsdag 14:30-15:30.

Kommande läxor & prov:

Nu kommer det att vara en hel del saker som sker i skolan med läxförhör, prov och inlämningar det är därför viktigt att ni hjälper eleverna med att hålla koll på kalendern i (länken finns längre ned i mailet).

Läxläsning:

Från och med torsdag v 41 erbjuder vi läxhjälp på torsdagar kl 14:30-15:30. Det är ett ypperligt tillfälle att göra sina läxor, komma ikapp efter frånvaro. Läxhjälpen kommer att vara i 7B:s klassrum (sal B4)

Lärarbyte i 7E och tyska:

Vår engelsklärare Maria Bäck kommer att gå ner i tjänst. Det har lett fram till att vi gör ett lärarbyte i 7E. Klassen kommer att få en ny lärare i engelska som heter Linda Strohbach. Linda börjar på skolan redan nästa vecka och kommer fram till höstlovet att vara med på 7E:s lektioner tillsammans med Maria. Därefter tar hon över undervisningen.

Mikaela som undervisar i tyska väntar barn och kommer efter höstlovet att gå på föräldraledighet. Även här blir det Linda som tar över tyskgruppen i åk 7.

Vid sjukfrånvaro:

Om man är sjuk är det viktigt att man som elev själv tar ansvar för att prata med sina lärare om var man har missat så att man inte hamnar efter i skolarbetet.

Viktigt om operation dagsverke:

Idag har alla elever fått med sig en blankett som vi vill att ni frågar efter hemma. Det kommer också att bifogas i det här mailet. Det ska fyllas i och skickas tillbaka till oss senast nästa vecka på fredag. 

Förhållningssätt till digitala verktyg:

  • Ipad/dator är ett arbetsverktyg i skolan. Det är därför viktigt att man har med sig sin Ipad/dator till skolan och inte lämnar kvar den hemma. Tycker man att det är svårt att komma ihåg det så är vår rekommendation att man lämnar kvar sin Ipad/dator i skolan.
  • Eleven ansvarar för att den egna Ipad/dator är laddad inför varje lektion.
  • Vid lektionsstart ska varje Ipad/dator vara ”parkerad”. Läraren bestämmer när den ska användas och när den ska vara parkerad. Parkerad innebär att man har sin Ipad/dator avstängd och ställd vid hänvisad plats i klassrummet.
  • Om en elev har svårt att följa punkt tre och därmed stör pågående undervisning kommer läraren att påminna eleven om vårt förhållningsätt till digitala verktyg. Sker det igen kommer information att skickas till vårdnadshavare. Sker det en tredje gång fattas beslut av biträdande rektor om elevens fortsatta möjligheter att ha tillgång till en Ipad/dator.

Skolappar på Ipad:

Alla har ett 30-tal förvalda skolappar som hittas i appen ”Skolappar”. Vi vill slå ett slag för inläsningstjänsten där eleverna får tillgång till inläst läromedel. Ett bra komplement till boken där en elev kan välja att lyssna och läsa samtidigt eller växla mellan att läsa och lyssna. Inloggningsuppgifter finns att få hos ansvarig mentor. Mer information om läsningstjänsten finns på skolans hemsida under arbetslag Diamant och fliken kunskap.

Orka plugga

Vi ser behovet hos många elever att utveckla sin studieteknik och strategier som man kan ha stor nytta av. Vi arbetar på det i skolan men vill också rekommendera en webbaserad satsning från UR under namnet Orka plugga.  Där kan ni tillsammans med ert barn hitta massor av användbara tips som kanske kan vara till nytta för just er.

Länk till hemsidan: http://bloggar.ur.se/orkaplugga/

Operation dagsverke:

Onsdag 24 oktober är det FN-dagen. På Blommens uppmärksammar vi det med att delta i UNICEFS operation dagsverke som också blir en del av vårt tema Avtryck och Kommunikation. Se bifogat informationsblad som eleverna kan lämna över till önskad arbetsplats. När man väl fått en plats fyller dem i sina uppgifter och skickar blanketten oss åter via klassmentorn.

Kalendarium:

Googlekalender med viktiga datum för åk 7 kan ses på hemsidan.

 https://calendar.google.com/calendar/embed?src=blommensdiamant%40gmail.com&ctz=Europe%2FStockholm

 Frånvaro:

Exempelvis vid sjukdom eller tandläkarbesök, kan anmälas genom att ringa skolans expedition, genom skolwebben eller genom mobilappen ”anmäl frånvaro Stockholm”. Genom mobilappen har det tidigare inte gått att anmäla frånvaro del av dag, om så fortfarande är fallet så använd något av de andra alternativen.

Telefonnumret till expeditionen är: 08-508 227 34

 Vid sen ankomst eller ogiltig frånvaro meddelas vårdnadshavarna om detta genom sms eller mail.

 Planerad ledighet ansöker ni om i förväg. Ledighetsblankett finns på expeditionen eller kan skrivas ut på nätet. Den lämnas in i god tid till mentor.

 Kontaktuppgifter till mentorer i Diamant och övriga lärare finns på skolans hemsida.

Hälsningar

Arbetslag 7

Diamant

Hallå och gott nytt år!

 

Hoppas alla har haft ett gott uppehåll och nu är tillbaka med nya tag inför sista terminen i grundskolan.

 

Vi är igång med nya moment och denna vecka händer inte så mycket utöver det vanliga egentligen. Lärarna i matematik flaggar för prov enligt följande: 9A+C onsdag, D+F torsdag och B+E fredag.

 

Vecka 4 åker samtliga klasser med NO-lärarna till Vetenskapens hus för laborativt besök. Vi återkommer om exakta tider för möten osv.

 

Vecka 5 startar vi med utvecklingssamtalen som då främst är på torsdagar några veckor framåt. Det blir även denna termin enligt modellen trepartssamtal och mentor kallar med erbjudande om tid.

 

Vår SYV, Alicija, har varit runt i alla klasser och har informerat om gymnasieansökan. Nästa vecka kommer brev hem med kod för inloggning på sidan för valen.

 

Textilslöjden vill delge att det arbetas med kunskapsområdet Återbruk. Eleverna får gärna ta med sig avlagda kläder/textilier som kan användas för uppgiften.

 

Om man hemma vill prata om vad vi jobbar med i skolan, så ser det ut så här:

Svenska – vi har börjat läsa Steinbecks ”Möss och Människor”.

Engelska – muntliga diskussioner om ”The boy…”

Matematik – procent på provet. Geometri.

NO – atomfysik

SO – samhällsekonomi

 

Viktiga datum:

 

 

Sportlov vecka 9
Nationella prov 15+17/3, 4/4, 25+27/4, 2+4/5, 10+12/5
Påsklov vecka 15

 

/Diamanterna

Dela:
Kategorier: