Bild åk 9

Bild Åk 9

VT 19

V 2-7 Krumeluruppgift 2.0. Med inspiration av barnboksillustrationer, teckning, fantasi/bildspråk, material och teknik. Vi börjar med några krumerlurer på ett papper.  Vi binder ihop dem och utvecklar till en ny bild med inspiration från surrealismens ologiska drömbilder och konkretismens mönster och ickeföreställande bildvärld. Vi går igenom hur man på olika sätt kan skapa tredimensionalitet och djup i bilden.

V 8-16 Uppgift Parafras. Bildtolkning, bildspråk, teknik och material, konsthistorisk orientering.Vi tittar på och samtalar om konst genom tiderna  fram till vår tid. Att göra en parafras av en bild betyder att man gör en fri omtolkning dvs. att man ändrar betydelsen av en bild och gör en egen version. Sträva efter att vilja säga något med din bild, ha ett budskap! Redovisning:Vi gör en utställning i form av en tidslinje där du visar din parafras och originalbilden.En kort faktatext om konstnären, konstriktningen, årtal. Dina idéer, tankar: Vad inspirerade dig? Vad har du ändrat? Hur påverkade det bildens uttryck?

V 17-20 Uppgift självporträtt:  Vi arbetar med kontraster, ljus och skugga,

HT 18

V 34-35 Uppstartsövning foto: Extrem närbild! Vi fotografera ett välbekant vardagsföremål i vår omgivning i extrem närbild så att föremålet blir gåtfullt. Vi zoomar ut och tar ett foto där vi tydligt ser vad den första bilden föreställde. Extrem Selfie: Vi undersöker redigeringsverktygen i våra Ipads och redigerar digitalt med extrem kontrast och kulör.

V 36-37  Vad är propaganda? Genomgång av begreppet samt analys av årets valaffischer.

V 38- 43 Tema framtid: Uppgift Träd Dystopi /Utopi. Vi skapar bilder som handlar om samhällsutveckling.  Bildspråk: Vi undersöker hur man med färg och form skapar bilder som har motsatta uttryck. Vi sätter en kort bildtext. Presenteras som utställning i temaredovisningen.

V45-51 Tema framtid: Future city, hållbar utveckling. Orientering i olika arkitekturstilar samt hur form, färgsättning och materialval skapar variation. Vi arbetar tematiskt i de olika ämnena och bygger 3D-modeller av en stad som visualiserar idéer och kunskap om hållbar utveckling. Temaredovisning v47.

 

 

 

Dela:
Kategorier: