Bild åk 8

VT 19

V 2-5 Uppgift: Hjärtat - kärlekens symbol. Visuell kultur, bildspråk, teknik och material. Vi skapar bilder med inspiration från tatueringskonsten som uttrycker alla möjliga känslor och tillstånd som kan förknippas med kärlek. Glöm inte att kärlek kan ta sig många olika uttryck och se olika ut. Ord som kan hjälpa oss att skapa bilden:Lycka, gemenskap, ömhet, glädje, hemligheter, spänning, förälskelse, hopp, tro.   Eller:   Olycka, svartsjuka, ensamhet, kärlekslöshet, hopplöshet, sorg, leda, besvikelse, olycklig kärlek, hämnd, avundsjuka.  Jobba gärna med tredimensionalitet genom att börja med att teckna med lätta linjer och därefter skugga. Arbeta både med att skapa fantasifulla bilddetaljer och en övertygande helhet med starkt känslomässigt uttryck. Färglägg. Sist beskär du och monterar bilden på en  kontrasterande kartong.

V 6-11 Uppgift  Parafras Skriet: Tolka och gör om en konst målning av Edvard Munch. Vi tränar på: Bildtolkning, bildspråk, teknik och material, konsthistorisk orientering. Att göra en parafras av en bild betyder att man gör en fri omtolkning dvs. att man ändrar betydelsen av en bild och gör en egen version. Sträva efter att vilja säga något med din bild, ha ett budskap! Dina idéer, tankar är viktiga här. Vad inspirerade dig? Vad har du ändrat? Hur påverkade det bildens uttryck?

V 12-16 Surrealismen: Bildtolkning, konsthistorisk orientering, bildspråk, material och teknik. med inspiration från surrealismens intresse för  drömmarnas värld skapar vi egna bilder i surrealistisk anda. Vi tittar på bildkonst från konstriktningen och analyserar vilka  knep de använder för att skapa sina bilder. Du beskriver vilka surrealistknep du använt,  dina tankar och inspirationskällor.

V 17-20 Tema Stockholm, vi skapar bilder av staden. Foto, teckning och måleri.

HT 18

V 34-35 Uppstartsövning foto: Extrem närbild! Vi fotografera ett välbekant vardagsföremål i vår omgivning i extrem närbild så att föremålet blir gåtfullt. Vi zoomar ut och tar ett foto där vi tydligt ser vad den första bilden föreställde. Extrem Selfie: Vi undersöker redigeringsverktygen i våra Ipads och redigerar digitalt med  extrem kontrast och kulör.

V 36-40 Övning utifrån färglära och gråskala: vi blandar färgtonsteg och skapar färgtoncirklar. Vi tecknar klot i gråskala och skapar 3D-effekt med hjälp av valörteckning. Vi klipper ut kloten och monterar in dem i mitten på färgtoncirklarna. Vi går igenom begreppen kulörtonsteg, gråskala och valörteckning.

V 41-48 Tema kärlek. Vi skapar bilder och symboler som beskriver olika känslor som kan kopplas till kärlek, till den traditionsenliga Kärleksshowen i åk 8.

V45-50 Skulpturprojekt: Vi  undersöker det mänskliga ansiktets proportioner, anatomi och känslouttryck och modellerar steg för steg realistiska porträttskulpturer. Material: lera.

 

Dela:
Kategorier: