Bild

 

I Åk6 ht 17 ska vi arbeta med:

Introduktion av ämnet bild.

Färgblandningsövning med collage.

Hieroglyfer: Vi tittar på bildspel om Egypten, analyserar bilderna och pratar om bildspråk. Eleverna lär sig hieroglyfernas betydelser och gör bokmärken som plastas in.

Vi pratar om skrivarkonst och ser på bilder. Vi lär oss principerna för centralperspektiv. Eleverna gör bokstäver i perspektiv.

Tema jag. Vi arbetar med sköldar med symboler som ska uttrycka deras tankar och känslor.

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: