Arbetslaget Marmor

I arbetslag Marmor ingår elevhälsoteamet och förberedelseklassens lärare. Maria Rosell är ansvarig biträdande rektor för arbetslaget. Marmor ansvarar för det särskilda stödet på skolan samt förberedelseklassen och 6-9:an.

Elevhälsoteamet

 • Helena Forsell, rektor
 • Per Walfridsson, biträdande rektor
 • Christiane Rönqvist, biträdande rektor
 • Dennis Serwadda, biträdande rektor
 • Johan Ryholt, Biträdande rektor
 • Maria Rosell, biträdande rektor
 • Anna-Lena Grahn, skolsköterska
 • Astrid Forslund, skolpsykolog
 • Maria Waern, skolkurator
 • Alicja Sjölund, Studie- och yrkesvägledare
 • Pia Tilly, specialpedagog
 • Inger Rahm, specialpedagog
 • Reda Stanislovaviciene, specialpedagog
 • Mire Warsama, specialpedagog
 • Malin Frank, skolläkare

 

Dela:
Kategorier: