6-9:an

Information

6-9:an är Blommensbergsskolans särskilda undervisningsgrupp. Maria Rosell, biträdande rektor, är ansvarig för gruppen.

Mire Warsama och Pia Tilly är mentorer.