Välkommen till Glimmer!

 
Välkommen till åttornas sida!
Under rubriken "Kunskap" i högermenyn hittar du information om varje ämne. Under rubriken "Kultur" kan du läsa om elevens kulturval och andra kulturhändelser i arbetslaget. Under rubriken "Tema" berättar vi om läsårets tema-arbeten.
 

Glimmers läxor

Läxor

V. 43

Mån - 8B, teknik: Text om de enkla maskinerna (finns på deras OneNote och nås även genom länk: https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/ae45644_ad_stockholm_se...

Tis - 

Ons - 

 

Tors - Spanska, Lenas grupp: glosor som de har valt ut själva från ett häfte som heter Qué bien! Om de är osäkra på vilka glosor de valt, prata med mig på måndag på spanskan.

Fre -