Spanska

Vi som undervisar i spanska är Lena Fredriksson, Madeleine Neuhold, Bonnie Almerstedt och Paula Brun-Svedmyr med läromedlet Gracias 8. 

Kravnivåer

Terminsplanering, grovt:

Maddes grupp: Vi startar med repetition och jobbar sedan med ord för möbler och prepositioner. Utifrån bild av ditt rum beskriver du saker med placeringar muntligt. Texten skriver du i OneNote. Därefter jobbar vi med att kunna berätta om en skoldag utifrån klockslag, ämnen osv. Detaljerat innehåll finns i elevernas OneNote som är vår plattform för kommunikation! 

Vecka 40-45 jobbar vi med kortare moment utifrån filmerna Habla ya. Se elevernas OneNote! 

Vecka 46 fram till jul jobbar vi med att presentera en stad på spanska med hjälp av bilder i ett presentationsprogram. 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: