Nationella prov

Då dagens delprov i NP spridits väljer vi att använda ersättningsproven.  Alla delprov kan fortfarande bedömas och användas som betygsunderlag. Eleverna kommer att få utökad tid så att de hinner läsa texthäftena och de som behöver texten uppläst från häftet kommer att få det. Mvh Rektor

Dela:
Kategorier: