Matematik

LPP Statistik

Med hjälp av statistik kan man sammanställa och presentera information som man samlar in i olika situationer. Ofta använder man sig av tabeller och diagram för att det ska vara lätt att överblicka och tolka information. Vi ska starta läsåret i åk7 med det och även samverka med NO:n så att du blir bra på att hantera data, tabeller och diagram.

 

Begrepp (matteord) du ska kunna är

 

 • Frekvens
 • Tabell
 • Kolumn
 • Rad
 • Linjediagram
 • Stolpdiagram
 • Stapeldiagram
 • Cirkeldiagram
 • Vågrät axel
 • Lodrät axel
 • Lägesmått
 • Medelvärde
 • Median
 • Typvärde
 •  

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Använda och förstå begrepp (matteord) t.ex. frekvens, linjediagram m fl.
 • Välja och använda lämpliga metoder för att hantera och presentera data/information på ett lämpligt sätt .
 • Lösa olika matematiska problem ( tex”lästal”) med tabeller, diagram och statistik.
 • Redovisa dina uppgifter och kunna föra matematiska resonemang ( diskutera matte och ta del av olika sätta att lösa uppgifter på)
 • lösa, resonera och formulera dig kring matematiska problem och delta i gruppdiskussioner.
 • använda matematiska begreppen( se begreppslistan) vi lärt oss inom Kap 1 Statistik
 • använda metoder för att behandla och presentera data
 • redovisa dina uträkningar/lösningar

 

Underlag för bedömning:

- Muntliga och skriftliga redovisningar under lektionstid.

-Träning/övningsläxor

- Prov v. 37

MVH

Staffan, Sanja och Rocivan

 

Dela:
Kategorier: