Bild

Bild i åk 8 jobbar vi med perspektiv och inredningsdesign. Mellan v. 11 - 16 med att göra ett rum i enpunktsperspektiv. Vi fortsätter även två veckor efter praon med detta område innan vi avslutar terminen med en bildanalysuppgift samt en konstuppgift.

På Blommens Youtubekanal ligger en introduktionsfilm vi gjort med olika exempel på hur man kan göra i uppgiften.

Se länk här:https://www.youtube.com/watch?v=ZxXqZ7f8g6M

Vi som undervisar åk 8 i bild heter Elisabeth Jablonska och Claes Alm

Dela:
Kategorier: